door naar tekst

logo

Lekkage definities

Oliekeerring_highlights

Standaard, lekkage termen, oorzaken en classificaties.

In de praktijk is het niet altijd even gemakkelijk om een lekkage van een afdichting te classifiseren. De volgende definities kunnen behulpzaam zijn.

Droog: Geen meetbare hoeveelheid smeerfilm van de afdichting.

Damp: In geval van normale bedrijfsomstandigheden ontstaat er een smeerfilm op het afdichtingsgebied, welke echter niet bij de achterzijde ontsnapt.(vochtig)

Nat: Een smeerfilm hoopt zich op aan de achterzijde van de afdichting en vormt nog geen druppels.

Meetbare lekkage: Waarneembare, kleine stroompjes, aan de buitenzijde van het huis, afkomstig van de achterzijde van de afdichting. Als de radiale afdichting lekkage vertoont dan zal deze toenemen met de toename van de looptijd in ongeveer 80% van de gevallen. Of bij inloop na korte tijd weer verdwijnen

Korte termijn lekkage: Korte termijn fout van het afdichtingssysteem e.e.a. veroorzaakt door kleine deeltjes vuil onder de afdichtingslip. Welke verwijderd worden gedurende verdere toepassing.

Duidelijke lekkage: Tijdelijke lekkage die gewoonlijk wordt waargenomen als overmatige smering tussen afdichtingslip en stoflip. Voor verdere informatie zie Din 3760 respectievelijk Din 3761 als ook ISO 6194.

Oorzaken van meetbare lekkages zijn:

 • Montage en demontage, regelmatig, hebben invloed op de toleranties van de afdichtingslip en het huis van de afdichting.
 • Materiaal druppels gedeeltelijk in de afdichtingszone, ontstaan door extreme thermische belasting.
 • Uitharden van het elastomeer, ontstaan door extreme thermische en mechanische belasting of niet bestand zijn tegen het af te dichten medium.
 • Week worden van het elastomeer als resultaat van het opzwellen door het af te dichten medium.
 • Corrosie van de as op het afdichtingsvlak en permanent niet goed werken van het afdichtingssysteem.
 • Falen van de smering bij droogloop en snelle slijtage van de afdichtingslip als consequentie.
 • Veroudering van het elastomeer door het af te dichten medium.
 • Ontstaan van kool in het afdichtingsgebied door verbrande olie.
 • Trillingen in de constructie en as, die niet door de afdichtingslip kunnen worden gevolgd.
 • Permanente toename van vervuiling op de afdichtingslip, zowel intern als extern. Die slijtage van de afdichtingslip tot gevolg heeft.   
 • Vroegtijdige slijtage van de afdichtingslip door niet voldoen aan de eisen wan het loopvak op de as.
 • Beschadiging van de afdichtingslip tijdens transport, overslag of montage.
 • Afdichting niet juist gemonteerd.

Een bepaalde hoeveelheid lekkage kan een voordeel zijn voor de standtijd van de afdichting.

Lekkage          Maximaal toelaatbare lekkage per          Maximaal toelaatbare lekkage per 12
klassen           radiale afdichting                                     radiale afdichtingen


 1                     1g                                                                  3g
 2                     2g                                                                  6g
 3                     3g                                                                12g
072 - 514 18 55
Vraag het ERIKS.
Om uw vraag snel te kunnen beantwoorden vragen wij u alle velden in te vullen. Dhr. / Mevr.
Land
*Dit zijn verplichte velden
Uw informatie wordt niet met derden gedeeld.
E-mailFacebookTwitterLinkedInGoogle+

This is a printed version of Oil-Seals.info of ERIKS nv.
© ERIKS nv, 2018.