door naar tekst

logo

Glossary


ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Back-up ring (BUR)
Anti-extrusiering, gemaakt van een relatief hard en taai materiaal, geplaatst in een groef tussen bv. een O-ring en de groefkant, om extrusie van de O-ring te voorkomen. Back-up ringen komen voor bij O-ringen, hydrauliek, stopbuspakking en soms OK-ringen (speciale vormen).
Banbury-mixer
Een specifieke mixer om toevoegingen (fillers) en andere ingrediënten met een elastomeer te mengen.
Batchnummer
Codenummer dat door een producent aan een hoeveelheid rubber ter verwerking wordt gegeven, zodat traceability is verzekerd.
Beta-deeltjes
Negatief geladen deeltjes of elektronen, gekarakteriseerd door beperkte penetratie.
Blisteren
Blaasjes aan de oppervlakte van het materiaal of een scheiding tussen twee lagen die een ruimte vormen met lucht gevuld in een gevulkaniseerd artikel.
Bloeden
Migratie naar het oppervlak van plasticizers (weekmakers), waxen of overeenkomstige materialen, waar zich dan een laag vormt van bijvoorbeeld een olieachtige substantie. Soms kan ook de geur een uitvloeisel van bloeden zijn.
Bloem
Soms ontstaat aan het oppervlak van een O-ring een melkachtige of stoffige afscheiding, veroorzaakt door migratie van vaste of vloeibare stoffen naar het oppervlak.
Bond (bonding)
Verbinding van rubber op bv. metaal of aan een ander rubber. Er zijn diverse typen: a. mechanische verbinding; zuivere fysische verbinding verkregen "door" bv. gaten, in elkaar grijpende 'vingers', envelop-design b. "koude" verbinding; adhesie van een voorafgaand gevulkaniseerd elastomeer aan een ander type door van een geschikt contactbindmiddel gebruik te maken c. vulkaniseerverbinding; adhesie van een elastomeer aan een vooraf bewerkt oppervlak waarbij van warmte en druk wordt gebruikgemaakt, dus tegelijkertijd het elastomeer vulkaniseren.
Brittle point
Die temperatuur waarbij een rubber in een lage temperatuurtest breekt.
Brittleness (broosheid)
Neiging om te scheuren/breken bij vervorming.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Calender
Een machine die wordt gebruikt om rubber platen tussen twee stalen rollen te vormen.
Cilinder
Ronde kamer waarin een zuiger, plunjer, heiblok, stang of as wordt gedreven door of tegen de systeemvloeistof in.
Coefficient of thermal expansion
Uitzettingscoëfficiënt; gemiddelde uitzetting per graad Celsius uitgedrukt als een fractie van de initiële afmeting. Kan lineair of volumetrisch zijn.
Cold flow
Continue deformatie onder druk (koude vloei).
Compound
Rubbersamenstelling van een mengsel, waarbij alle ingrediënten zijn vermengd.
Compression set
Duits: DruckVervormungsRest (DVR) De mate waarin rubber na indrukking terugveert. Hoe lager de waarde, hoe beter. Wordt vanuit de originele vorm gemeten indien mogelijk, anders via testslabs.
Conductive rubber
Een rubber dat elektrisch geleidend is. Wordt meestal voor het geleiden van statische elektriciteit gebruikt.
Copolymer
Een polymeer bestaande uit twee verschillende monomeren die chemisch zijn verbonden.
Cracking
Een scherpe scheur aan het oppervlak, veelal veroorzaakt door buitengewone spanning.
Creep
Vervorming onder stress. Deze vervorming resulteert eventueel in een permanente deformatie. Zie Strain Relaxation.
Cross-sectie
Doorsnede van een seal.
Cure date
Datum waarop het product is gevormd en gevulkaniseerd.
Curing temperatuur
De temperatuur waarbij het product is gevulkaniseerd.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Degassing
De opzettelijke maar gecontroleerde ontgassing van een stuk rubber of ander materiaal.
Diffusie
De vermenging van 2 of meer substanties (vaste en vloeibare stoffen, gassen of combinaties daarvan) toe te schrijven aan de vermenging van de individuele moleculen. Gassen diffunderen sneller dan vloeistoffen, vloeistoffen sneller dan vaste stoffen.
Durometer
a. Een instrument om de hardheid van rubber te meten (Shore). Gemeten wordt de weerstand van het penetreren van een stompe naald in het oppervlak van het rubber. b. Numerieke schaal van de hardheid van rubber.
Dynamic
Een toepassing waarbij de afdichting aan een beweging wordt onderworpen of bewegende delen de afdichting raken.
Dynamic seal
Een afdichting nodig om lekkage te voorkomen bij delen die ten opzichte van elkaar bewegen.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Elasticiteit
De eigenschap van een artikel dat terugkomt naar zijn oorspronkelijke vorm na te zijn gedeformeerd.
Elastomeer
Ieder synthetisch of natuurlijk materiaal met veerkracht of geheugen voldoende om terug te komen tot zijn originele staat na een grote of kleine vervorming.
Electron-volt
Eenheid van energie in atoomcalculaties gelijk aan 1,602 x 10-12.
Elongation of strain
Uitrekking; algemeen betekent het "uiterste uitrekking/verlenging" of het percentage van de toename van de originele lengte van het proefstuk als het breekt.
Erg
Eenheid van energie gelijk aan een dyne-centimeter of ongeveer gelijk aan de arbeid verricht door een kracht van een milligram die een beweging van een centimeter veroorzaakt.
Evaporation of verdamping
De directe omzetting van vloeistofstaat in dampvorm van een bepaalde vloeistof.
Extrusie
Vervorming of vloei, onder druk, van een deel van de afdichting in spleten tussen de af te dichten vlakken of delen.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Filler
Chemisch inert, zeer fijn verdeeld materiaal dat aan elastomeren wordt toegevoegd om het verwerken te vergemakkelijken en de fysische eigenschappen te verbeteren, bijvoorbeeld de abrassieve weerstand en sterkte of verschillende hardheden creëren.
Flash
Vliesresten die na de productie aan het rubber deel zijn blijven zitten, veroorzaakt door de deelnaden van de matrijs; het wordt door trimming verwijderd (handeling handmatig of machinaal om de vlies te verwijderen).
Flex cracking of buigscheuren/breken
Een oppervlaktebeschadiging veroorzaakt door het herhaaldelijk buigen of plooien van het materiaal.
Flow cracks
Oppervlakte-onvolkomenheden veroorzaakt door het niet goed vloeien van het compound en het onzorgvuldig opslaan, zodat materiaal zich kan mengen en tijdens de vulkanisatie wordt ingesloten.
Frictie (break-out)
De frictie die gedurende de start van een beweging wordt ontwikkeld.
Frictie (running)
De constante wrijving die gedurende het opereren van een afdichting wordt ontwikkeld.
Frictie of wrijving
De weerstand tegen beweging veroorzaakt door het contact van de oppervlakken.
Fuel (aromatisch)
Brandstof die benzeen of aromatische hydrocarbons bevat; deze veroorzaken een grote zwel bij rubbers.
Fuel (niet-aromatisch)
Brandstof die uit rechte keten van hydrocarbons is samengesteld; deze veroorzaken weinig zwel bij rubbers.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Gamma radiation (straling)
Elektromagnetische rustverstoring (fotonen) die van een nucleair atoom wordt uitgestraald. Dit type van straling gaat in golfvorm, zoals X-straling of licht, maar heeft een kortere golflengte (ongeveer 1 A of 10-7 mm). Het is zeer penetrerend.
Gland of drukstuk
Het aandrukstuk waarmee in een stopbuskamer de stopbuspakking wordt aangedrukt of waarin een mechanical seal kan worden geplaatst.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Hardheid Shore A
De rubber durometer-hardheid zoals het op een Shore A-meter wordt gemeten. Hogere nummers geven een harder materiaal aan. 35 Shore A durometer is relatief vrij zacht, 90 is vrij hard.
Hardness of hardheid
Weerstand aan een vervormingskracht. Gemeten door de relatieve weerstand van het materiaal bij een indrukkingspunt te meten.
Hermetic seal
Een luchtdicht seal, met bewijsbaar geen detectbare lekkage.
Homogeneous
a. Algemeen: een materiaal van door en door uniforme samenstelling b. Bij seals: een rubber afdichting zonder weefsel- of metaalversterking
Hypalon
Een handelsnaam van DuPont voor een gechloreerd polyethyleen, een elastomeer.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Immersion
Het plaatsen van een artikel in een vloeistof, zodanig dat deze totaal is ondergedompeld.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Labsfrei
Bij O-ringen: het absoluut vrij zijn van lakafstotende stoffen. Dit gaat dus verder dan alleen siliconenvrij zijn. Het kan worden bereikt door de materialen een plasmabehandeling te geven, waarbij met ioniserende stralen met een bepaalde frequentie de moleculaire structuur van het materiaal wordt veranderd. Indien siliconenvrij wordt verlangd, is het wassen in een wasmachine gedurende 1 à 2 uur bij 80/90 C voldoende.
Leakage rate
De hoeveelheid lekkage gedurende een bepaalde tijd, inclusief de lekkage door diffusie en door permeabiliteit.
Lineaire expansie
Uitzetting in iedere lineaire richting.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Memory
Aanleg van een materiaal om naar zijn originele staat terug te komen na te zijn gedeformeerd.
mm Hg
Millimeters kwik. In vacuüm is dit de meetwaarde van absolute druk, zijnde de hoogte van een kolom kwik dat de lucht of een ander gas zal dragen. Standaard atmosferisch is 760 mm kwik. Elke waarde minder dan dit geeft een mate van vacuüm weer.
Modulus of Tensile stress
De trekspanning die nodig is om een bepaalde verlenging te verkrijgen bv 100% Dus als een spanning van 7MPa een verlenging produceerd van 200%, wordt van het rubber gezegd dat het een 200% modulus heeft van 7MPa.
Modulus van elasticiteit
Een van de verscheidene eisen van stijfheid of weerstand tegen deformatie, maar vaak verkeerd gebruikt om specifiek de statische spannings modulus aan te geven.
Mold cavity
Holle ruimte of holte in de mal die gebruikt wordt om het rubber artikel de gewenste vorm te geven.
Mold finish
De oppervlakte ruwheid van het product dat tijdens de vulcanisatie door het contact met de mal is ontstaan.
Mooney Viscosity
De meting van de plasticiteit of viscositeit van een niet of wel gecompoundeerd, ongevulcaniseerd rubbermateriaal dmv de Mooney viscositeits meter.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Nitrile (Buna N)
Het meest gebruikte elastomeer voor O-ringen, OK-ringen, vanwege de goede bestendigheid tegen petroleum producten, goede fysische eigenschappen en goede temperatuur range.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Occlusion
a. Het mechanische proces waarbij dampen, gassen, vloeistoffen of vaste stoffen worden gevangen in de vouwen van een bepaalde stof tijdens het gebruik of het uitharden. b. De materialen die zo ingesloten zijn.
Olie zwelling
De verandering in volume van een rubberartikel door opname van olie of andere vloeistof.
Outgassing
Een vacuum fenomeen waarbij een substantie spontaan vluchtige bestanddelen in de vorm van dampen en gassen loslaat. Bij rubbercompounds kunnen deze bestanddelen bestaan uit waterdamp, plasticizers, lucht, inhibitoren, etc.
Oxidatie
Reactie met zuurstof. Bij rubber is dat te constateren door verandering aan het oppervlak en of door een verandering in eigenschappen.
Oxigen bomb of zuurstof "bom"
Een ruimte onder hoge zuurstof druk die verhit kan worden. Doel is een versnelde veroudering te simuleren.
Ozon resistance
Het vermogen om de schadelijke inwerking van ozon tegen te houden. Ozon veroorzaakt in het algemeen scheurtjes.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Permanent set
De blijvende vervorming nadat een product gedurende een gedefinieerde periode onder spanning is geweest en gedurende een gedefinieerde periode spannings vrij.
Permeabiliteit
De mate waarin een vloeistof of gas onder druk doordringt in een vast materiaal dmv diffusie en dmv oplossen. In de rubbertechnologie, is het de mate van gasstroom uitgedrukt in atmosferische cubieke centimeters per seconde door een één vierkante centimeter groot en één centimeter dik elastisch materiaal (atm cc/cm²/cm/sec).
Plasticizer of weekmaker
Een substantie, gewoonlijk een zware vloeistof die wordt toegevoegd aan een rubber om de stijfheid te verminderen en de lage temperatuur eigenschappen en het productie proces te verbeteren.
Polymer
Een materiaal gevormd door het samenvoegen van meerdere (poly) individuele stoffen (mer) tot een of meer monomeren: synoniem met elastomeer.
Post cure
De tweede stap in het vulkanisatie proces voor de meer ‘exotische’ elastomeren. Geeft stabiliteit aan delen en voert de ontbindende producten, resultaat van het vulkanisatie proces af.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Radiatie
Een emissie met varierende energieinhoud van een verstoord atoom die een interne verandering heeft ondergaan . Er zijn twee classificaties of typen: a. atomisch, een stroom van deeltjes van of neutraal of geladen bv protonen, elektronen of neutronen b. elektromagnetisch een golfachtige emissie als gamma, utraviolet, etc
Radiatie(Stralings)dosering
De totale hoeveelheid stralingsenergie geabsorbeerd door een substantie. Deze waarde is normaliter uitgedrukt in ergs per gram, en is aangeduid via de volgende eenheden: a. Röntgen, een hoeveelheid gamma of X-ray straling gelijk aan ongeveer 83 ergs geabsorbeerde energie per gram lucht. b. REP (Röntgen equivalent –physical) een hoeveelheid ionizerende straling dat een energie absorptie veroorzaakt van ongeveer 83 tot 93 ergs per gram weefsel. c. REM (Röntgen equivalent man ) vergelijkbaar met REP behalve dat het gebruikt wordt om biologische effecten aan te duiden. d. RAD de eenheid of dosering gerelateerd aan elastomeren. Het is onafhankelijk van het soort van straling of voorwerp en het duidt een energie absorptie niveau aan van 100 ergs per gram(elastomeer). De RAD is ongeveer gelijk aan 1,2 Röntgen.
Reinforcing agent
Materiaal in een elastomeer verwerkt om de compressie, scheursterkte en andere spannings eigenschappen te verhogen.
Resilient
Capaciteit om terug te keren naar de oorspronkelijke staat en afmeting na deformatie.
Runout (shaft)
Hetzelfde als gyration; indien uitgedrukt in inches of vergezeld door de afkorting “TIR” (total indicator reading). Het verwijst naar twee keer de radiale afstand tussen as middellijn en de rotatie asmiddellijn.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Shelf-aging
De verandering in materiaal eigenschappen die plaatsvindt gedurende opslag
Squeeze
Doorsnede van een ingebouwde O-ring tussen de groefbodem en het tegenloopvlak.
Strain
Zie Elongation.
Strain relaxation of creep
Indien een constante spanning (Load/stress) op een rubber wordt uitgeoefend zal de deformatie niet constant zijn, maar vermeerderd geleidelijk met de tijd. Als er daarentegen met een constante kracht aangetrokken wordt, zal er gedurende de tijd een afname zijn van de spanning hetgeen Stress relaxation genoemd wordt.
Stress relaxation
Zie Strain relaxation.
Sublimatie
De directe omzetting van een substantie in vaste toestand naar de damp toestand zonder de vloeibare overgangsfase te bereiken en andersom ook zonder tussenkomst van de vloeibare fase.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Tear resistance
Bestendigheid tegen het groter worden van een snede of scheur indien spanning wordt aangebracht op een testspecimen met snede. Gewoonlijk uitgedrukt in PSI of MPa.
Tensile strength
De maximale trek spanning die wordt bereikt bij het verlengen van een teststuk rubber tot het breekt.
Terpolymer
Een polymeer bestaande uit 3 verschillende monomeren die chemisch verbonden zijn.
Torr
De eenheid van druk gebruikt om vakuum te meten. Het is gelijk aan 1/760 van een standaard atmosfeer en voor alle praktische doelen gelijk aan 1mm Kwik kolom (mm Hg). voorbeeld: 25mm Hg = 25 torr 1x10¬-3 mm Hg = 10¬-3 torr (millitorr) 1x10-6 mm Hg = 10-6torr (microtorr)
Trim
Het proces om vorm vlies te verwijderen.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Viscositeit
Een eigenschap van vloeistoffen en vaste plastics, waardoor zij direct weerstand kunnen bieden tegen veranderingen van vorm bv weerstand tegen vloeien.
Vulcanisatie
Een thermische reactie dmv het gebruik van hitte en druk, resulterend in een duidelijke verbetering van de sterkte en elasticiteit van rubberachtige materialen.
Vulcanisatie agent
Een materiaal dat de vulkanisatie produceert van een elastomeer.
ShopDirect naar de webshop
Vraag het ERIKS

Heb je een vraag? Neem contact met ons op!

dyn.afdicht@eriks.nl
E-mailFacebookTwitterLinkedInGoogle+

This is a printed version of Oil-Seals.info of ERIKS nv.
© ERIKS nv, 2023.