door naar tekst

logo

Troubleshooting

Lekkage bij een oliekeerring kan op twee plaatsen ontstaan, namelijk bij het gedeelte tussen de buitendiameter van de oliekeerring en de boring (statisch), en tussen de afdichtingslip en de as (dynamisch). In onderstaande tabel vindt u mogelijke oorzaken van een falen en de manieren om dit te voorkomen.

Symptomen   Oorzaak
Remedie
Oliekeerring draait met as mee. 
Buitendiameter oliekeerring kleiner dan inwendige diameter boringKies oliekeerring in de juiste afmeting en vervang.
Oliekeerring beweegt in axiale
richting langs de as.
Buitendiameter oliekeerring kleiner dan
inwendige diameter boring.

Kies oliekeerring in de juiste afmeting
en vervang.
Door overdruk wordt de oliekeerring
axiaal verplaatst.
Gemonteerde oliekeerring zit scheef
en is vervormd.
Inwendige diameter van de boring
is te klein.
Controleer de afmeting van de boring
op de juiste waarde.
Huis van de oliekeerring is vervormd.Onjuist gereedschap gebruikt tijdens
montage.
Gebruik het juiste gereedschap.
Beschadiging aan de omtrek van de oliekeerring.Afwerking van de boring is niet juist of
onjuiste montage.

Controleer de ruwheid van de boring
en aanwezigheid van een oplooprand.
Reinig vóór de montage alle
onderdelen.
Vuil aan de omtrek van de oliekeerring
of aan de binnenzijde van de boring.
Afdichtingslip zwaar versleten.Onvoldoende smering.
Zorg voor voldoende smering.
Constructie beperkt de toevoer van smeermiddel naar de afdichtingslip.Verander de constructie, zodat voldoende smeermiddel bij de afdichtingslip kan komen.
Lip gedeeltelijk versleten.Oliekeering niet centrisch ten opzichte van de as in de boring.Centreer de afdichting ten opzichte
van de as.
Gebruik het juiste montagegereedschap.
Afdichtingslip verhard, versleten
en vertoont scheurtjes
Te hoge temperatuur.

Kies het juiste rubbercompound en type oliekeerring.
.
Te hoge snelheid van de as.
Te hoge druk.
Onvoldoende smering.Zorg voor voldoende smering
Afdichtingslip gezwollen.Onjuist rubbercompound.Kies het juiste materiaal.

Afdichtingslip gekrast.Ruwheid van de as is niet juist.
Controleer de ruwheid van de as.
Krassen veroorzaakt door onjuist gereedschap en montage.Zorg voor de juiste montage.
Lip omgeklapt.Onjuiste montage.

Smeer de afdichtingslip en as vóór montage.
Druk medium te hoog.Kies voor een type oliekeerring geschikt voor overdrukken.
Scheurtjes op het flexibele gedeelte
(membraan).
Druk medium te hoog.

Kies voor een type oliekeerring geschikt voor hoge drukken.
Plotselinge drukstoten op het flexible gedeelte.
Spiraalveer uit de groef.
Oploopconus van de as heeft niet de juiste hoek.


Maak aan de as een oploopconus of gebruik een montagebus.
Onjuiste montage.Monteer de oliekeerring voorzichtig.
Groef van de veer is te ondiep.Kies een ander ontwerp of neem een veer met een kleinere doorsnede.

ShopDirect naar de webshop
Vraag het ERIKS

Heb je een vraag? Neem contact met ons op!

dyn.afdicht@eriks.nl
E-mailFacebookTwitterLinkedInGoogle+

This is a printed version of Oil-Seals.info of ERIKS nv.
© ERIKS nv, 2023.